Whocopied.me protects this content
Den ultimative guide til, at fordoble din læsehastighed Opret nyheden: 03/02/2017

Jeg spurgte nogle lærere på Facebook, om de vil kontakte mig, fordi jeg kunne godt tænke mig at dele nogle tips til, at kunne fordoble læsehastigheden, for ordblinde men af og til kan det være svært, at finde en metode, som ordblind.

Jeg har derfor fået nogle eksperter til, at komme med tips og tricks til hvordan man bliver hurtigere til, at læse og forstå indholdet. Det med, at forstå indholdet kan ofte være svært, men det er også utroligt vigtigt, at kunne se hvad indholdet betyder og om det giver mening.

For hver læsevejleder, giver jeg dem lov til, at beskrive dem selv. Dermed har jeg stillet alle 3  læsevejledere det samme spørgsmål. Det er for, at opnå flere muligheder til dig, som muligt.

Jeg håber dermed, at du vil få noget ud af, at læse indlægget.

Kristina Kristensen fra Læsekarrusellen deltager i artiklen og dermed har jeg også fået Hans Christian fra Ordblindespecialisten og Gitte Urfeldt til, at deltage i dette emne.

Hvad kan manglende læsehastighed skydes?

Kristina K: Manglende læsehastighed skyldes oftest en usikker afkodning. Den usikre afkodning kan skyldes forskellige former for læsevanskeligheder. Det der oftest sker er, at barnet ikke får lært alle afkodningsstrategierne godt nok, inden barnet bevæger sig videre til næste skridt på stigen i den naturlige læseudvikling (se filmen: ”Læsevanskeligheder” her:Er man ordblind, så skyldes den manglende læsehastighed også en usikker afkodning. Det er jo netop afkodningen, som er kernen i ordblindes vanskeligheder.

Hans C: Når man er ordblind, har man oftest problemer med at vælge de rigtige lyde til de rigtige bogstaver. Det betyder at man bruger rigtig mange resurser på at at finde de rigtige lyde til de rigtige bogstaver, og det tager fra hastigheden. På dansk har vi ca 60 bogstavlyde og derudover en del lyde, der er betinget af de bogstavkombinationer, der findes i et ord. Alt i alt er det meget svært at gennemskue som ordblind, hvad det danske sprog kræver af en.

Gitte U: En lav læsehastighed skyldes at man som ordblind ikke genkender ord på samme måde som ikke-ordblinde. Når jeg selv læser en tekst, så ser jeg stort set ikke på ordet, men genkender det blot og sætter det ind i tekstens sammenhæng. Det samme kan en ordblind ikke gøre, da ordbillederne ikke dannes på samme måde.

Når elever i indskolingen/mellemtrinnet skal øge deres læsehastighed, så vælger vi som lærere at finde bøger, der ligger lidt under deres normale læseniveau. På den måde vil hastigheden øges, og når man så går tilbage til et lidt højere niveau bibeholdes hastigheden for det meste.

Bemærk: Det er ulovligt at kopier Ordklars indhold. Og der vil blive sendt en faktura til dig/virksomheden. - Kontakt Ordklar på info@ordklar.dk vdr spørgsmål.

Hvad kan man gøre for at øge læsehastigheden?

Kristina K: Det er vigtigt, at man har styr på bogstavernes lyde – også det, der kaldes de afledte lyde. Det er der, hvor O f.eks. har tre forskellige lyde, som: Ole som er den almindelige lyd og de afledte lyde som: okse og ost.

Herefter er en bevidst og direkte indlæring af forskellige afkodningsstrategier en stor fordel.

Jeg har også haft stort held med at træne oplæsning med god intonation i forhold til at holde forståelsen, selvom læsehastigheden sættes op.

Når de grundlæggende afkodningsstrategier er på plads, så er træning, træning og atter træning, det der skal til for at blive en hurtig læser. Sådan er det for alle – også ordblinde.

Hans C Øvelse, gentagelse, repetition. At arbejde med sin læsehastighed kræver at man læser. Det skal være litteratur af en passende sværhedsgrad, og noget som fanger. Oftest synes jeg der er alt for meget fokus på at vi skal læse med en høj hastighed, og ikke så meget fokus på at forstå det vi læser. Jeg arbejder meget med at afhjælpe de fejl, som mine elever har lært sig selv, fordi de er blevet presset til at skrue op for hastigheden. Hvis det er meget svage læsere, arbejder jeg oftest på strategier, der indeholder IT-teknologi.

Gitte U: Jeg ville ikke have så stor fokus på læsehastigheden men derimod på læseforståelsen. Hvis man læser en tekst for hurtigt, så vil man sænke forståelsen af teksten, og så mistes indholdet. Vores anbefaling til ordblinde elever er derfor at benytte oplæsningsprogrammer så meget som muligt, for på den måde er man i stand til at læse samme mængde tekster (med ørerne) som klassekammeraterne læser med øjnene og dermed indlære det samme. Det vil ikke ske, hvis man selv skal læse det med øjnene, for så er det ikke mentalt overskud til at forstå teksten på samme måde.

En ordblind elev sagde for nyligt til mig, at han indtil nu havde fået 4 i læseprøverne i klassen, det var inden han blev testet ordblind og brugte oplæsning. Nu, hvor han fik teksten læst højt, så kunne han få 10, for nu forstod han og huskede han mere af tekstens indhold.

Bemærk. Det ikke tilladt at kopier indholdet. Kontakt Ordklar hvis du ønsker at kopier indholdet.

Hvad kan skylds, at man læser langsomt?

Kristina K: Som ordblind læser man typisk langsomt, det skyldes jo netop, at selve denne hurtige genkendelse af bogstavgruppernes/ortografiernes lyde er det, som er kendetegnende for ordblinde. Derfor har ordblinde oftest hele livet en lavere læsehastighed end andre. Som ordblind kan man godt lære at læse, altså afkode, men det kræver flere kræfter at genkende alle ordene og derfor oftest også en langsommere læsning.

5 tips til, at komme i gang med at fordoble sin læsehastighed?

Bemærk: Det er ulovligt at kopier Ordklars indhold. Og der vil blive sendt en faktura til dig/virksomheden. - Kontakt Ordklar på info@ordklar.dk vdr spørgsmål.

Kristina K:

Alle kan øge læsehastigheden med små tricks:

  1.       Brug et læsekort, som du skubber ned over siden lige over det du har læst, herved bremser du ikke dig selv, og du springer ikke tilbage i teksten.
  2.       Læs meget, hjernen er en muskel der skal holdes i gang, ellers bliver den slap, og læsningen bliver langsommere og langsommere.
  3.       Træn øget læsehastighed ved at presse dig selv til at læse hurtigere, end du synes, du kan. Pres læsekortet ned over siden. Herved kan du ikke nå at ”sige” alle ordene højt inde i hovedet. Over tid vil du opleve, at hjernen alligevel ”hører”, hvad du læser, selvom du ikke kan nå at ”sige” alle ordene.
  4.       Læs den samme tekst flere gange. De efterfølgende gange går læsningen hurtigere. Det er godt at lade hjernen vænne sig til at læse hurtigt på den måde, så går det lettere at læse hurtigt i andre nye tekster.
  5.       Hør en tekst og følg med i teksten med øjnene. Jo flere sete ord, des flere ord genkendes senere i egen læsning. Du kan også genlæse en hørt tekst, det er også rigtig god træning.

 

Hans C:

Afhængig af hvor hård ramt man er af sin ordblindhed, kan en fordobling være muligt, men husk det skal ikke være på bekostning af forståelsen.

  1. Læs! Og læs højt. At høre ordene komme ud af egen mund gør dig opmærksom på hvad du læser.
  2. Træn de 120 mest almindelige ord. Der findes spil og meget andet på nettet..
  1. Suppler  med lydbøger. Evt. ti at springe nogle kapitler over, hvis du læser foor din fornøjelses skyld
  2. Husk at det at læse ikke er det samme som at være god i et fag i skolen eller på jobbet. At læse er en teknisk færdighed.
  3. Arbejd med bogstav-lyde, fx. "Fingernemt" eller "Vaks". Er du voksen.så få en ordblindelærer til at høre på hvordan du læser og evt. ret på den måde du begår overindlærte fejl på

Gitte U: Jeg har derfor ingen specielle tips til at øge læsehastigheden. Mit råd er at læse med ørerne i størst muligt omfang, og når man så vil læse med øjnene skal det være i tilpas lette tekster, så man stadig forstår handlingen/meningen med teksten.

Bemærk: Det er ulovligt at kopier Ordklars indhold. Og der vil blive sendt en faktura til dig/virksomheden. - Kontakt Ordklar på info@ordklar.dk vdr spørgsmål.

Hvad kan man gøre for at beholde sin læsehastighed på samme niveau hele tiden?

Kristina K: Hold din ”læsehastighedskondition” i orden med ovenstående 5 tips.

Læs, læs og læs, det er det, der skal til.

Hans C: En af mine temmeligt ordblide venner har sagt om det at være ordblind er lige som at have en kronisk dårlig ryg: Man kan lære at leve med det, hvis man træner det dagligt. Begyder du at springe over falder du tilbage i læsehastighed. Så, masser af omgang med bogstaver. Og har du mulighed for at fx. diktere en del af dine tekst-arbejder, så du også føler at du når det du skal.

Derudover, set fra hvor jeg underviser, er det vigtigt at du som ordblind hele tiden presser på, for at have de hjælpemidler du har krav på, og at du arbejder med din ordblindhed HELE livet. Så er det muligt at levet et godt liv med bogstaverne

Hvorfor har jeg ikke den rigtig uddannelse? (og hvad skal du gøre ved det)

Bemærk: Du tilmelder dig Ordklars nyhedsbrev.

Foredrag - Hvordan er det at være ordblind?